Project Seagrass

Livade morskih cvjetnica

Livade morskih cvjetnica

Livade morskih cvjetnica jedna su od najrasprostranjenijih priobalnih staništa na planeti.

Trave morskog dna morske su cvjetnice koje tvore prostrane podvodne livade, stvarajući kompleksna i visoko produktivna staništa. Livade morskih cvjetnica nalaze se u plitkim,zaštićenim priobalnim područjima u 163 zemlje i teritorija.

Postoji oko 70 vrsta morskih cvjetnica, a najveći broj vrsta nalazi se u Indo-Pacifiku. Prema podacima koje imamo procjenjuje se da livade morskih
cvjetnica pokrivaju više od 250 000 km² na globalnoj razini.

PLAKAT LIVADA MORSKE TRAVE

Livade morskih cvjetnica pružaju niz ekoloških, ekonomskih i društvenih koristi za ljude i planet.

Livade morskih cvjetnica pružaju stanište, hranu i sklonište tisućama vrsta riba, beskralješnjaka, sisavaca, gmazova i ptica. Korištenjem livada morskih
cvjetnica kao ribolovnih područja otvaraju se nova radna mjesta i osigurava pristup izvorima hrane poput riba i beskralješnjaka. Njihovo lišće pomaže u pročišćavanju vode, smanjujući zagađivače poput teških metala i štetnih bakterija. Livade morskih cvjetnica hvataju ugljik unutar morskog dna i, ako su neometane, mogu ga pohraniti tisućljećima. Njihova velika i duboka mreža korijenja proteže se cijelim morskim dnom i pomaže stabilizirati naše obale.

Livade morskih cvjetnica globalno su pod utjecajem ljudskih i prirodnih prijetnji.

Od kraja 19. stoljeća nestalo je oko ⅕ livada morskih cvjetnica. Uzroci ovog pada uglavnom su rezultat loše kvalitete vode, uzrokovane urbanim, poljoprivrednim i industrijskim otjecanjem, razvojem obale, izravnom fizičkom štetom i pogoršanjem utjecaja klimatskih promjena.

Očuvanje i obnova livada morskih cvjetnica pridonosi ispunjavanju višestrukih ciljeva unutar 16 od 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja kako bi se stvorila održiva budućnost za ljude i planet.

Postoji hitna potreba za razvojem i provedbom integriranih politika i strategija upravljanja koje prepoznaju višestruke prednosti livada morskih cvjetnica.

Partneri