Project Seagrass

Morwellt & Fi!

Morwellt a Fi!

Croeso i ‘Morwellt a Fi!’, ein pecyn addysg newydd ar gyfer plant 11-14 oed.

Mae byd y môr aml yn cael ei anwybyddu a’i weld fel rhywbeth miliwn o filltiroedd i ffwrdd. Mae Project Seagrass eisiau newid hyn a dod â’r cefnfor i’r ystafell ddosbarth, gan ysbrydoli cenhedlaeth newydd o bobl sy’n dwli ar y cefnfor ac sy’n ymwybodol o effeithiau eu gweithredoedd a sut i wneud dewisiadau cadarnhaol, cynaliadwy.

Cynlluniwyd y gweithgareddau ar gyfer disgyblion CA3 rhwng 11-13 oed. Mae’r gweithgareddau’n ategu gwahanol agweddau o gwricwlwm Cymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’r adnoddau wedi’u hysgrifennu fel rhan o gwrs preswyl pum niwrnod, ond maent yn hygyrch fel gweithgareddau unigol neu becynnau gweithgaredd thema i alluogi hygyrchedd ehangach. Y safle preswyl arfaethedig yw Porthdinllaen, Gogledd Cymru. Mae Porthdinllaen yn ardal gadwraeth arbennig sy’n adnabyddus am ei dolydd morwellt mawr, sy’n ei wneud yn lle delfrydol i amlygu rhyfeddodau’r ecosystem hudol hon. Fodd bynnag, gellir addasu pob gweithgaredd i safleoedd arfordirol eraill yn y DU a llawer i leoliadau nad ydynt yn rhai morol neu ystafelloedd dosbarth.

lawrlwythwch y pecyn addysg llawn yma:

neu edrychwch ar y gweithgareddau unigol ar gynnig:

RHAGYMADRODD

HILDO DŵR

Microplastigion

Amddiffyn YR ARFORDER

CHWARARE CUDDIO

TORRI ARFERION

NEWID HINSAWDD

GARDDWR TANDDWR

CYFARFOD RHANDDEILIAID

SBWRIEL

REIAT ADNODDAU